Zásady nakladania s cookies

  • Úvodné ustanovenia

1/1 Účelom tohto dokumentu „Zásady nakladania s cookies“ („zásady“) je oboznámiť návštevníka („používateľ“) webových stránok www.maxulen.sk („webové stránky“) so spôsobom nakladania s cookies a súvisiacim spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.  351/2001 Z. z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov („ZEK“) a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

1/2 Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť NutrQ CZ s.r.o., IČO: 248 50 225, so sídlom Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 11000, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiely C, vložke 180231, ktorá je takisto prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR („NUTRAQ“).

1/3 Každý používateľ je povinný si tento dokument prečítať a v prípade, ak nerozumie niektorej informácii alebo má inú požiadavku, môže sa obrátiť na NUTRAQ elektronicky na info@maxulen.sk.

 

  • Zhromažďovanie údajov pri návšteve webovej stránky

2/1 Pri návšteve webových stránok zo strany používateľa sú na počítači používateľa ukladané údaje, cookies a iné technológie („cookies“).

2/2 Cookies sú malé textové súbory ukladané prehliadačom používateľa na zariadení používateľa na nasledovné účely:

  • nevyhnutné cookies = bez týchto cookies nie je možné webové stránky zobraziť a využívať; cookies nie je možné vypnúť („nevyhnutné cookies“);
  • funkčné a výkonné cookies = cookies zabezpečujú funkcie webových stránok, ale stránky je možné bez ich použitia využívať (obmedzene); tieto cookies ponúkajú vylepšené funkcie pri využívaní webových stránok (napr. uloženie jazykovej voľby) a tiež poskytujú NUTRAQ informáciu o návštevnosti podstránok a ďalšiu analýzu; nastavenie týchto cookies je možné upraviť tu („technické cookies“);
  • marketingové cookies = cookies, ktoré zabezpečujú nám aj tretím stranám zobrazovať preferovaný obsah a využívať údaje o správaní používateľa na anonymné analýzy, tieto cookies sú využívané iba so súhlasom a je možné ich kedykoľvek vypnúť; nastavenie týchto cookies je možné upraviť tu („marketingové cookies“).

 

 

  • Konkrétne druhy využitých cookies

Konkrétne druhy využitých cookies prvou a treťou stranou z našich webových stránok a účely ich využitia:

Druhy cookies

Tretia strana

Ako sa dajú cookies odmietnuť

Nevyhnutné cookies:  

Účel: zabezpečenie služieb súvisiacich s webovou stránkou a jednotlivých funkcií;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Doba: doba návštevy;

Právny základ: súhlas.

EpiServer

.ASPXANONYMOUS
ARRAffinity
__RequestVerificationToken
__cfduid
ASP.NET_SessionId
ai_session
Ai_user
ga-sale-sent-[ident]

Nakoľko sú tieto súbory cookies nevyhnutné na to, aby Vás spojili so stránkou, v prípade ich odmietnutia bude stránka nefunkčná.

 

Je možné ich zablokovať alebo vymazať, pokiaľ zmeníte nastavenie prehliadača, podrobnejšie viď ikona „Ako môžem ovládať súbory cookies?“

Technické cookies:  

Účel: zabezpečenie doplnkových služieb a ďalších funkcií; Visual Website Optimizer; HotJar;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Doba: doba návštevy;

Právny základ: súhlas

Visual Website Optimizer
_vwo_uuid_v2

 

HotJar
_hjIncludedInSample

Pre odmietnutie týchto súborov cookies sa riaďte pokynmi obsiahnutými pod ikonou „Ako môžem ovládať súbory cookies?“

Prípadne kliknite na názov spoločnosti v predchádzajúcom stĺpci.

Analytické cookies:

Účel: analýza využitia webovej stránky, vrátane zisťovania návštevnosti; viac informácií ;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: spoločnosť Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;

Odovzdanie mimo EU: Google Inc., USA, bezpečnosť je zabezpečená štítom EU-USA na ochranu súkromia;

Doba: životnosť cookies je 12 mesiacov, maximálna doba uchovania je 26 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

Google Analytics
_ga

_gat

_gid

 

Pre odmietnutie týchto súborov cookies sa riaďte pokynmi  obsiahnutými pod ikonou „Ako môžem ovládať súbory cookies?“

Prípadne kliknite na názov spoločnosti v predchádzajúcom stĺpci.

Marketingové cookies:

Vlastný remarketing

Účel: zobrazovanie relevantnej reklamy, analýza prehliadania webových stránok;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s návštevou webových stránok, reporting o aktivitách a zobrazenom tovare, údaje sú následne anonymizované;

Doba: životnosť cookies je 12 mesiacov, maximálna doba uchovania je 26 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

Google Ads, AdWords

Účel: zobrazovanie relevantnej reklamy, analýza prehliadania webových stránok, funkcie pre zisťovanie zdroja používateľa, konverzia a remarketing; viac informácií tu;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s návštevou webových stránok, reporting o aktivitách a zobrazenom tovare, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: spoločnosť Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;

Odovzdanie mimo EU: Google Inc., USA, bezpečnosť je zabezpečená štítom EU-USA na ochranu súkromia;

Doba: životnosť cookies je 12 mesiacov, maximálna doba uchovania je 26 mesiacov;

Právny základ: súhlas

 

Zoznam Sklik a remarketing

Účel: zobrazenie relevantnej reklamy, konverzia a remarketing; viac informácií tu;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou, reporting o aktivitách a zobrazenom tovare, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: spoločnosť Seznam.cz, a.s., Česká republika;

Doba: životnosť cookies je 18 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

Adform

Účel: analýza využitia webovej stránky, zobrazovanie reklamy, znemožnenie zobrazenia opakovanej reklamy, správy o účinnosti kampaní, nástroje pre dokončenie začatých aktivít; viac informácií tu;

Rozsah: IP adresa, cookies ID, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou a nákupom na základe zobrazenej reklamy, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: spoločnosť Adform A/S, Dánsko;

Doba: 18 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

Ehub

Účel: remarketing a konverzia, zisťovanie a analýza zdroja používateľa ; viac informácií tu;

Rozsah: IP adresa, cookies ID, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou a nákupom na základe zobrazenej reklamy, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: eHUB.cz s.r.o., Česká republika;

Doba: 18 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

AdService
coid

 

Google

1P_JAR

Doubleclick
IDE

Facebook

fr
tr

_fbp

 

Tradetracker

__bctdat
uf

Pre odmietnutie týchto súborov cookies sa riaďte pokynmi obsiahnutými pod ikonou „Ako môžem ovládať súbory cookies?“

Prípadne kliknite na názov spoločnosti v predchádzajúcom stĺpci.

Cookies sociálnych sietí:

Spojenie s Facebookom

Účel: možnosť zdieľať obsah webových stránok na profile v rámci sociálnej siete použvateľa; voči sociálnej sieti je prejavený samostatný súhlas;

Rozsah: IP adresa, aktivita a zdieľaný obsah;

Tretia strana: spoločnosť Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA;

Oodvzdanie mimo EU: Facebook Inc., USA, bezpečnosť je zabezpečená štítom EU-USA na ochranu súkromia;

Doba: 6 mesiacov;

Právny dôvod: oprávnený záujem.

Facebook Pixel a remarketing

Účel: analýza využitia webovej stránky, zobrazovanie reklamy; viac informácií tu;

Rozsah: IP adresa, údaje súvisiace s využitím stránky a návštevou, reporting o aktivitách, údaje sú následne anonymizované;

Tretia strana: spoločnosť Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA;

Odovzdanie mimo EU: Facebook Inc., USA, bezpečnosť je zabezpečená štítom EU-USA na ochranu súkromia;

Doba: 12 mesiacov;

Právny základ: súhlas.

Facebook

fr

tr

_fbp

Pre odmietnutie týchto súborov cookies sa riaďte pokynmi obsiahnutými pod ikonou „Ako môžem ovládať súbory cookies?“

Prípadne kliknite na názov spoločnosti v predchádzajúcom stĺpci.

 

 

  • Súhlas s ukladaním cookies

Aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá sa nachádza v pop-up okne tejto webovej stránky udeľujete súhlas so spracúvaním cookies prevádzkovateľovi osobných údajov – spoločnosti NUTRAQ Health s.r.o., IČO: 248 50 225, so sídlom Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 11000, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiely C, vložke 180231, ktorá spracúva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok, technické cookies, analytické cookies, marketingové cookies a cookies sociálnych sietí s cieľom poskytovať lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie služby. Doba spracúvania jednotlivých cookies je uvedená pri jednotlivých cookies vyššie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

 

  • Poučenie o právach a možnosti ich uplatnenia

4/1 Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavenia prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Používateľ môže prehliadač nastaviť tak, aby ho informoval o prijatí cookies a môže sa rozhodnúť, či použitie cookies potvrdí alebo nie.

4/2 V nastavení prehliadača môže používateľ zakázať cookies. Pokiaľ používateľ cookies zakáže, je možné, že nebude môcť využívať všetky funkcie svojho internetového prehliadača a webových stránok.

4/3 Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Pre vypnutie je potrebné nahliadnuť do nápovedy k prehliadaču a postupovať podľa pokynov v nápovede.

4/4 Cookies, ktoré sú už uložené, môže používateľ zo svojho počítača priebežne mazať.

4/5 Podrobné informácie o možnosti vymazať cookies, zakázať ich alebo priebežne blokovať nájde používateľ v návode k používaniu svojho prehliadača.

4/6 Viac informácií o cookies, podrobné vysvetlenie fungovania, prehľad používateľom využívaných cookies v rámci prehliadača a jednoduché vysvetlenie spôsobu vypnutia nájde dotknutá osoba taktiež aj na tomto odkaze.

4/7 Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov používateľa, vrátane vysvetlenia jeho práv a spôsobu, akým ich uplatniť sú podrobne opísané v Ochrane súkromia dostupnej tu.

4/8 Pokiaľ je spracúvanie založené na oprávnenom záujme , dotknutá osoba môže toto spracúvanie namietať. Súhlas, ktorý dotknutá osoba prevádzkovateľovi udelila, je možné kedykoľvek odvolať. Tam, kde je právnym dôvodom plnenie zmluvy, nie je možné službu pri zákaze cookies naďalej využívať.

 

  • Záverečné ustanovenia

5/1 Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

5/2 Prevádzkovateľ je oprávnený tento dokument aktualizovať. Dotknutá osoba je povinná sledovať zmeny v tomto dokumente. Aktuálna verzia tohto dokumentu je vždy zobrazená na webových stránkach prevádzkovateľa a jeho archivácia a reprodukcia je kupujúcemu umožnená.